Pin It

Voucher για ανέργους και επιχειρήσεις

voucher-espa

Voucher: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Share Button

voucher

Voucher: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Το δίκτυο ΚΕΔΙΒΙΜ vouchergo.gr συμμετέχει με τα πιστοποιημένα παραρτήματα του σε όλη την Ελλάδα στη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Voucher Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων νέων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης ή training vouchers και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το vouchergo.gr διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην κατάρτιση και συνεργάζεται με μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων, προερχόμενων από διάφορους κλάδους της οικονομίας, για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα θεματικά αντικείμενα της πρόσκλησης. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα στις πιστοποιημένες δομές του δίκτυο ΚΕΔΙΒΙΜ vouchergo.gr

Κάντε αίτηση σήμερα για το πρόγραμμα Voucher

voucher

Είστε άνεργος 18- 29;

Κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher

voucher-epixeiriseis

Είστε επιχείρηση;

Κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher

Τι περιλαμβάνει η δράση Voucher;

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (με χρόνο υλοποίησης έως 5 μήνες).

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα επιδοτηθούν με το ποσό των
• 2.700 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
• 2.400 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
– 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
– 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Voucher – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ έως και 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και μετά). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή Ενώσεις.

ΟΜΑΔΑ Β: Άνεργοι εγγεγραμμένοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών (γεννημένοι από 1.1.1983 έως 31.12.1995).

Voucher ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Επίδομα για την παρακολούθηση θεωρητικής κατάρτισης 400 ευρώ ( ή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης) για όλους τους συμμετέχοντες.

 1. Επίδομα 460 ευρώ μηνιαίως για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης (για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ). Η ωριαία αμοιβή είναι 4,60 ευρώ και το συνολικό ποσό για το 5μηνο 2.300 ευρώ).

 2. Επίδομα 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης (για την ομάδα Β). Η ωριαία αμοιβή είναι 4 ευρώ και το συνολικό ποσό για το 5μηνο είναι 2.000 ευρώ).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των επιτυχόντων vouchergo.gr . Εάν βρίσκεστε στους πίνακες των επιτυχόντων (δικαιούχων Voucher) του Μητρώου Ωφελούμενων του VOUCHER μπορείτε να απευθυνθείτε στο vouchergo.gr για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε ένα από τα συνεργαζόμενα κέντρα.

Εάν είστε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στην οποία δε συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση για το Voucher.

Voucher ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το vouchergo.gr , φορέας με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, σε πανελλαδικό επίπεδο και στο σύνολο των εννιά (9) θεματικών πεδίων, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε ποικίλα θεματικά αντικείμενα.

Η τελική επιλογή των αντικειμένων κατάρτισης θα εξαρτηθεί από τη σύγκλιση των αναγκών των καταρτιζομένων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, αμέσως παρακάτω, παραθέτουμε κάποια προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης:

 • Θεματικό Πεδίο: Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  2. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
  3. Δυναμική της ομάδας και Επικοινωνία
  4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

 • Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  1. Οικολογία – Μέθοδοι προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση στα μεγάλα αστικά κέντρα
  2. Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
  3. Τυποποίηση – Εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
  4. Πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας και οικολογικών ειδών
  5. Στελέχη επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  6. Ανακύκλωση υλικών
  7. Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
 • Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Οικονομίας Διοίκησης
  1. Εφοδιαστική Διαχείριση – Logistics Management
  2. Μηχανογραφημένη Λογιστική
  3. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”
  4. Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων
  5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας / Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικός Έλεγχος
  6. Διοίκηση /Αυτοματισμός γραφείου
  7. Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  8. Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ΜΜΕ
  9. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
  10. Σύγχρονες τεχνικές προώθησης νέων προϊόντων και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  11. Διαχείριση και Υποστήριξη Backoffice Λογισμικού – Αυτοματισμός Γραφείου
  12. Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις υπηρεσίες των πωλήσεων
  13. Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της
  14. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
 • Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Πληροφορικής
  1. Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής (Επεξεργασία Κειμένου- Λογιστικά Φύλλα-Υπηρεσίες Διαδικτύου-Παρουσιάσεις)
  2. Προηγμένες Δεξιότητες Πληροφορικής (Επεξεργασία Κειμένου-Λογιστικά Φύλλα-Βάσεις Δεδομένων- Παρουσιάσεις)
  3. Κοινωνική Δικτύωση (Social media). Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού E-mail, διαχείριση του Facebook , επεξεργασία Εικόνας, διαχείριση Video με το YouTube.
  4. Ψηφιοποίηση περιεχομένου και πολυμεσικού υλικού για το Διαδίκτυο (PHOTOSHOP) .
  5. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Πολιτικές Ασφαλείας.
  6. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-SHOP) .
 • Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Υγείας Πρόνοιας
  1. Εξειδίκευση επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας στις σύγχρονες μορφές ψυχοκοινωνικής βοήθειας για τη στελέχωση νέων δομών κοινωνικών υπηρεσιών στήριξης
  2. Εξειδίκευση επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας στις παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας
  3. Φροντίδα βρεφών και νηπίων με αναπτυξιακές δυσκολίες στη βρεφική και νηπιακή ηλικία
  4. Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ – Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές / τριες, Φυσιοθεραπευτές /τριες
  5. Εφαρμογές νοσηλευτικής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
 • Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  1. Στελέχη εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού
  2. Ανάδειξη – Διαχείριση Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων
  3. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ανάδειξη Μνημείων
  4. Υπεύθυνοι προγραμμάτων Δημοτικών, Αθλητικών οργανισμών
  5. Διοργάνωση εκδηλώσεων

  Πηγή: ΙΝΕΓΣΕΕ

Voucher επιταγή εισόδου δείτε περισσότερα

Σχολιάστε!

σχόλια

Tags: , , , , , ,

About the Author

About the Author: Απόστολος Κουτρουμπέλης, εκπαιδευτικός και υπεύθυνος προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια διεξοδικά με τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα Voucher. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Comments are closed.

Top