Pin It

Voucher για ανέργους και επιχειρήσεις

voucher-espa

Voucher Επαγγελματιών Υγείας

Share Button

voucher

Voucher Επαγγελματιών Υγείας

Πρόγραμμα Voucher Επαγγελματιών Υγείας

Το Vouchergo.gr ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης που στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας.

Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε Τοπικές Μονάδες Υγείας.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Δικαιούχοι Voucher Επαγγελματιών Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι ειδικότητες είναι ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Διοίκησης  Μονάδων Υγείας.

Κάντε αίτηση σήμερα για το Voucher Επαγγελματιών Υγείας

voucher

Είστε άνεργος 18- 29;

Κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher

voucher-epixeiriseis

Είστε επιχείρηση;

Κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher

 Στόχος του προγράμματος Voucher Επαγγελματιών Υγείας είναι:

Στόχος του προγράμματος Voucher Επαγγελματιών Υγείας είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας .

Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα , μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, που είναι:

  1. Το έτος κτήσης του πτυχίου

  2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013

  3. Ο βαθμός του πτυχίου

Voucher Υπολογίστε τα μόρια σας στον παρακάτω πίνακα

VOUCHER-ΔΗΜΟΣΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Voucher Υπολογισμός Μορίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

VOUCHER-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Voucher Υπολογισμός Μορίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

 

Voucher Επαγγελματιών Υγείας Κριτήρια Επιλογής – Υπολογισμός Μορίων

voucher

Voucher Απόφοιτοι ΠΕ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: ΣΥΝΟΛΟ 90 ΜΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Έτος κτήσης πτυχίου 30 ως και 36 μήνες πριν την αίτηση ( από το 2011 και μετά)
20 πάνω από 36 μήνες πριν την αίτηση
Οικογενειακό εισόδημα 20 μέχρι 6.150 ευρώ
10 από 6.150 – 10.000 ευρώ
5 από 10.001 – 15.000
0 από 15.001 και άνω
Βαθμός πτυχίου 20 Άριστα (8,5 και πάνω)
10 Λίαν καλώς (6,50 – 8,49)
5 Καλώς (μικρότερος από 6,49)
Ύπαρξη μεταπτυχιακού 10 Ναι
0 Όχι
Ύπαρξη πτυχίου καλής
γνώσης ξένης γλώσσας
10 Ναι
0 Όχι

 

Voucher Απόφοιτοι ΔΕ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΣΥΝΟΛΟ 90 ΜΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Ηλικία 40 18-24
30 25-29
Συνεχόμενη ανεργία 20 1 – 12 μήνες
30 άνω των 12 μηνών
Οικογενειακό εισόδημα 20 μέχρι 6.150 ευρώ
10 από 6.150 – 10.000 ευρώ
5 από 10.001 – 15.000
0 από 15.001 και άνω

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι άνεργοι με περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1 έχουν προτεραιότητα, μετά στο κριτήριο 2 κλπ, επίσης προηγούνται υποψήφιοι βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αν και πάλι υπάρχουν ισοψηφίες.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης θα είναι 7.800€.

Μέσω του προγράμματος voucher Επαγγελματιών Υγείας δίνεται η δυνατότητα:

Α)  στο νέο άνεργο:

  • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€)  ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα σύνολο 2000€)
  • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
  • Να έχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Αν είστε 18-29 άνεργος ή άνεργοι, κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher.

 Β) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

  • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0 – 4

Εώς 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

  • Να αξιολογήσουν τους καταρτιζόμενους και να έχουν ως κίνητρο για την πρόσληψη όσων από αυτούς επιθυμούν την πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους με τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής τους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Αν είστε επιχείρηση κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher.

 

Σχολιάστε!

σχόλια

Tags:

About the Author

About the Author: Απόστολος Κουτρουμπέλης, εκπαιδευτικός και υπεύθυνος προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια διεξοδικά με τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα Voucher. .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Comments are closed.

Top