Pin It

Voucher για ανέργους και επιχειρήσεις

voucher-espa

Voucher 18-24

Share Button

VOUCHER ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 35.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ

 

voucher

Είστε άνεργος 18- 24; Κάντε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Voucher

voucher-epixeiriseis

Είστε επιχείρηση; Κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher

Στόχος του προγράμματος Voucher είναι:

Στόχος του προγράμματος Voucher είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας . Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι του Voucher είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι τεσσάρων  (24) ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 24 ετών.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

 • Κατάρτιση έως 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Μέσω του προγράμματος voucher δίνεται η δυνατότητα:

voucher

Α)  στο νέο άνεργο:

 • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
 • Να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€)  ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα σύνολο 2000€)
 • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
 • Να έχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Αν είστε 18-29 άνεργος ή άνεργοι, κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher.

 Β) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

 • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0 – 4

Εώς 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

 • Να αξιολογήσουν τους καταρτιζόμενους και να έχουν ως κίνητρο για την πρόσληψη όσων από αυτούς επιθυμούν την πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους με τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής τους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Voucher – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν:

voucher-epixeiriseis

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Αγροτικά
 • Οικονομικά – Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Εμπόριο
 • Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
 • Τεχνικά – Μεταφορές
 • Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική φροντίδα

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνουν παράλληλα τη δέσμευση να μην απολύσουν προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Αν είστε επιχείρηση, κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ.

Voucher, Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 163.450.000€ εκ των οποίων το ποσό των 87.473.756€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 71.607.719€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 4.368.525€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Υπολογίζεται πως οι υποψήφιοι θα είναι διαθέσιμοι για πρακτική άσκηση από τα μέσα Ιουλίου.

Κατεβάστε ολόκληρο το σχέδιο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Αν είστε 18-24 άνεργος ή άνεργοι, κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher.

Αν είστε επιχείρηση, κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher.

voucher-espa

Σχολιάστε!

σχόλια

Top